Välkommen!

Ann-Christin Hallgren

Rösten är mitt redskap i sång som
sångerska, sångpedagog och
körpedagog/ körledare 
och i
tal & kommunikation som logonom.

På sidan www.logonomen.se hittar du det som handlar om talröst.

Du som är vaccinerad mot Covid kan nu boka sånglektion på plats. Jag är färdigvaccinerad.

Här kan du se och höra mig m.fl. i Norrköpings kommuns digitala 
Nationaldagskonsert 2021