Logonom

Rösten – ditt redskap för kommunikation

Ann-Christin Hallgren
Logonom

Som logonom , röst- & talpedagog, hjälper jag dig med din muntliga framställning där röstvård och röstträning ger en hållbar och hörbar talröst.

Om du ibland blir trött i rösten eller hes när du talat eller om har svårt att höras när du talar inför publik kan du behöva utveckla din talröst-teknik. För att nå ut med ditt budskap och bli trovärdig är röstens kvalitet en viktig del i helheten. Rösten har även ett estetiskt uttryck som man kan arbeta med.

Att behärska talrösten ger mer trygghet och säkerhet i kommunikation.
I muntlig framställning kombineras röst, kroppsspråk, presentationsteknik och retorik till en helhet.

Du som är fullt vaccinerad mot Covid kan boka röstträning. Jag är vaccinerad.

Välkommen till Logonomen.se! Gå vidare till webbsida:

www.logonomen.se