Välkommen till min hemsida!

 

Ann-Christin Hallgren

Rösten är mitt redskap i sång som sångerska, sångpedagog och körpedagog/ körledare och i tal & kommunikation som logonom.

På sidan www.logonomen.se hittar du det som handlar om talröst.

 

På gång