Körpedagog / Körledare

Körpedagog

Ann-Christin Hallgren Körpedagog / Körledare

Ann-Christin Hallgren
Körpedagog / Körledare

Som körpedagog besöker jag körer på kördagar och övningskvällar för att göra en extra insats för körsångarnas sångröster, samt ger inspiration till körledare; Innehåll;

  • Tonbildning 
  • Sångteknik
  • Intonation
  • Inspiratör

 

Körledare

Som körledare under många år har jag arbetat med Blandad vuxenkör, Barnkör, Musikklasser, Ungdomskör, Kammarkör,
Damkör och Manskör.
Innehåll;

  • Tonbildning
  • Sångteknik
  • Intonation
  • Repertoar
  • Konserter

 

 

Nu är jag körledare för följande körer;

Kören Halsbandet i Söderköping som är en blandad vuxenkör repeterar torsdagar kl. 19.00 – 21.15 i IOGT-lokalen Vidar i Söderköping. Jag har varit körledare under två perioder; 1990 – 2003 och nu från 2010 och framåt. Om du vill sjunga i kören kontakta mig.

Odd Fellow-kören i Norrköping är en blandad vuxenkör som jag leder sedan våren 2013.

JÖR-kören i Östra Vikbolandets pastorat från hösten 2017

Tillfälligt har jag lett; Fenixkören, Körverket och gjort körhelger med t.ex. Tranåskör.

Tonbildat i en mängd körer under åren.