Sacred Concert

Duke Ellington Society of Sweden ( article) Duke lives on – Third Sacred Concert

 

 

CD-inspelning av Duke Ellington´s Sacred Concert no 3

Finns att beställa på info@annchristinhallgren.se

Klicka på CD-omslaget för att se en trailer;

Sacred Concert no 3 CD Duke Ellington

Sacred Concert no 3 CD
Duke Ellington

Ellington Texter

Ellington Texter

Ellington titlar

Ellington titlar

About Ellington´s Sacred Concert no 3

About Ellington´s Sacred Concert no 3