Välkommen till min hemsida!

Ann-Christin Hallgren

Rösten är mitt redskap i sång som
sångerska, sångpedagog och
körpedagog/ körledare 
och i
tal & kommunikation som logonom.

På sidan www.logonomen.se hittar du det som handlar om talröst.

Digitala lektioner under coronapandemien.

Alla kommande evenemang är inställda eller sker digitalt.